ΕγγυήσειςΌροι εγγύησης
Χωρίς απόδειξη η τιμολόγιο αγοράς τα προϊόντα δεν θα γίνονται δεκτά για καλυψη της εγγύησης.


Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα, είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.Τα προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και από εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας.Μετά το πέρας των 2 ετών θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη απευθείας στον κατασκευαστή για να καλυφθεί η εγγύηση.


εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:  1. Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής.


  2. Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)


  3. Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Στην περίπτωση επιστροφής για την διαδικασία service σε προβληματικό είδος στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης.

Οι Εγγυήσεις καλύπτονται από τον εκάστοτε Κατασκευαστή ή Αντιπρόσωπο.

Τα μεταφορικά έξοδα παραλαβής του ελαττωματικού είδους και η επιστροφή του επιβαρύνουνε εσάς.