Εγγυήσεις

Όροι εγγύησης

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος για καλυψη εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης ή τιμολογίου αγοράς.
Χωρίς απόδειξη η τιμολόγιο αγοράς τα προϊόντα δεν θα γίνονται δεκτά για καλυψη της εγγύησης.

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα, είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.

Τα προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και από εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας.

Η εγγύηση καλύπτεται πάντα από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο και σύμφωνα με τους όρους και την διάρκεια που ορίζει ο κατασκευαστής.
Το QUICKSHOP Αναλαμβάνει την αποστολή του προϊόντος στον κατασκευαστή για την κάλυψη της Εγγύησης τα 2 πρώτα χρόνια.
Μετά το πέρας των 2 ετών θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη απευθείας στον κατασκευαστή για να καλυφθεί η εγγύηση.
 
Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή, από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος,
εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  1. Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  2. Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
  3. Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.
Τα προϊόντα που είναι αναλώσιμα δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Στην περίπτωση επιστροφής για την διαδικασία service σε προβληματικό είδος στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης.
Οι Εγγυήσεις καλύπτονται από τον εκάστοτε Κατασκευαστή ή Αντιπρόσωπο.
Τα μεταφορικά έξοδα παραλαβής του ελαττωματικού είδους και η επιστροφή του επιβαρύνουνε εσάς.